Vad är en byagrupp

Piteå Snöskotersklubbs sätt att arbeta med vinterlederna!

PSSK ansvarar idag för ca 414 km vinterled. Ledunderhållet sker helt och hållet på ideell basis. En vanlig missuppfattning som många har är att det är kommunen som är ansvarig och sköter om vinterlederna. Så är det inte.
Kommunen betalar ut ett bidrag till skoterklubbarna i kommunen. Bidraget består av en peng per mil. Dessa pengar räcker inte alls långt. Bidraget täcker ungefär en femtedel av den omsättning som klubben har idag.

PSSKs styrelse har alltid försökt hitta effektiva sätt att kunna underhålla alla dessa mil. Det är ingen lätt uppgift, och eftersom det ekonomiska läget är sådant att vi inte har råd att ha anställda någon som kör runt och sladdar vinterlederna, så har vi fått finna andra lösningar. Ett annat alternativ som ofta är förekommande men dock inte hållbart i längden är ”eldsjälen”. En person som tar på sig ett stort ansvar och ska dra hela lasset själv. Detta brukar hålla några år tills ”eldsjälen” känner att ingen hjälper till och att alldeles för få visar sin uppskattning. Allt för ofta slutar då ”eldsjälen” och arbetet kring lederna förfaller snabbt.

Varför pratar vi så mycket om begreppet Byagrupp inom klubben?

Det är det bästa alternativet som vi har funnit, har genom åren utvecklats till byagruppsalternativet. Dock kanske inte detta är det bästa för alla, men i de flesta byar fungerar det fantastiskt bra. Detta alternativ är kanske inte det självklara för all framtid men är det arbetssätt som fungerar bäst just nu.

Vad är då en byagrupp?

En byagrupp är INTE en egen skoterklubb utan en arbetsgrupp som är lokal för varje by. En byagrupp består av skoterintresserade personer som bor i den by man är engagerad i. Denna grupp arbetar tillsammans och bestämmer hur man vill lägga upp arbetet. Detta har många fördelar, man vet hur man vill ha det, man känner till sin by och dess egenheter, man verkar för att få det bra på sin egen ”bakgård”, man kanske känner markägare och andra personer som berörs av vinterlederna. I varje by så finns det en eller några byagruppsansvariga. Den ansvarige är den sammankallande och den länk som styrelsen har. Skulle ett problem uppstå så kan den ansvarige (såvida inte problemet kan lösas direkt i byn) kontakta styrelsen. Viktigt att poängtera här är att den ansvarige ska ta hjälp av andra och inte göra allt jobb själv.

Vilken hjälp får en byagrupp av PSSK?

PSSK handhåller all den hjälp som en by kan behöva. Vid nystartandet av en byagrupp så står PSSK för att ett möte ska bli till t.ex. genom annonsering mm. Dock så bör visst intresse finnas i berörd by först.
Material till broar, kryss och stolpar finns att få. PSSK har även en timmervagn till fyrhjuling och motorsågar och flera röjsågar finns att låna. En byagrupp kan även få en sladdskoter till låns av klubben. Krav för detta är att det finns en ansvarig och en fungerande byagrupp med sladdlista. Man kan även ansöka om ett bensinbidrag om man har en sladdskoter. Fungerande byagrupper kan även söka ett bidrag för inköp av sladd.
Varje byagrupp kan även kontakta styrelsen i fall där man känner att man inte själva räcker till. T.ex. om markförhållandena är så dåliga att man skulle vilja att en grävmaskin jämnade till eller plockade bort någon sten. Ansökning av denna typ kommer att behandlas och utföras så snart både tillstånd av berörda parter t.ex. markägare och när pengar finns.

Så till sist!

En vision som vi har inom styrelsen, är att det i varje by ska finns en fungerande och aktiv byagrupp. Detta är något som vi kommer att fortsätta jobba för. Bor du i en by och tycker det inte fungerar tillräckligt bra eller att det inte sladdas alls och känner att du vill hjälpa till, kolla då under byagruppslistan på hemsidan om din by finns med, gör den det så kontakta den ansvarige. Om din by inte finns med kontakta styrelsen så ska vi hjälpas åt att tillsammans skapa en grupp just i din by. Var inte rädd att höra av dig, det behöver inte betyda att du blir den ansvarige!

Naturligtvis så är det inget krav att man som medlem i PSSK måste vara aktiv ledsladdare, men helt klart är att om fler hjälps åt att dela på arbetet så behöver man göra mindre insatser, istället för att några få ska behöva göra stordåd.

// PSSK Per Söderberg
Suppleant


Ge ditt bidrag till din by!

Eftersom att Piteå Snöskoterklubb inte badar i pengar så finns inte utrymmet till större bidrag till de olika byagrupperna än de 1000kr som byarna får ansöka om i bensin bidrag. En byaskoter och övrigt material är än så länge vad vi kan bistå med.

Om du känner att du vill skänka en slant till skoterledsarbetet i din by så finns nu möjligheten.
De pengar som du betalar in till klubben märker du med vilken by som du vill stödja, dessa pengar blir då öronmärkta och kommer att betalas ut till den byagrupp de är avsedda för. Byagruppen får sen använda dessa pengar till inköp av tex bensin eller sladd. Pengarna ska användas för att främja arbetet kring skotern i byn. Finns ingen fungerande byagrupp i aktuell by så ”låses” pengarna till så är fallet.

Sätt in pengarna på vårt bankgiro nummer 5886-6302. Glöm inte att märka dem med vilken byagrupp det gäller!

//Tack för er bidrag!