Skoterriksdag 2009

Skoterriksdag Luleå 20-21/11

Årets skoterriksdag arrangerades av Luleås skoterklubbar på hotell Nordkalotten. Från Piteå Snöskoterklubb åkte Tord Söderberg, Berndt Nilsson, Bo Wallin, Berit Landgren och Jonny Almqvist. Efter inskrivning hälsades alla välkomna av Luleås kommunalråd Karl Petersen som även hälsade Björn Pettersson välkommen tillbaka efter sin olycka.

Jan Lindgren från Nationella Skoterrådet redogjorde för olika projekt de jobbar med bl.a. skrotning av skoter, skyltning av överrfarter, digital info om lednätet, fältförsök alkolås, dieselskoter, tydliggöra ansvar i snöskoterfrågor, naturbevakare och civila fjällräddares befogenheter, förslag för standardskoterled, film om lavinrisker, regler för skoteruthyrare, skoter i tätort och beskrivning av alternativ för finansiering av skoterleder. Nästa forum för nationella Skoterrådet är 18-19 mars 2010 i Luleå.

Finansiering av skoterleder var ett aktuellt ämne som diskuterades. Jan-Erik Andersson berättade om den modell man valt i västra Jämtland där fem skoterklubbar gått samman och bildat en ekonomisk förening, Väsek. För att få nyttja klubbarnas skoterleder krävs det att man löser ledkort. Utvecklingen går mot att vi kommer få en avgift. ”Jag säger inte att Väseks modell är den enda rätta, men det kan vara ett sätt att lösa det på”, sade Lars-Gunnar Lundvall, ordförande för SNOFED. En arbetsgrupp inom SNOFED jobbar med frågan ang. betalleder. Skoterklubbarnas ekonomi skulle förbättras om fler var solidariska, men långt ifrån alla skoteråkare vill hålla sig till skoterlederna.

Skandinavian Freeriders (SF) är namnet på en färsk organisation som samlar skoteråkare som vill hålla på med friåkning. Mikael Berntsson och Nils Persson beröttade om sitt engagemang i SF. Anledningen till att dem har uppstått är ett missnöje med hur frågorna kring friåkning har hanterats.

Per-Olov Wikberg från Fjällsäkerhetsrådet och Naturvårdsverket redogjorde för frågor som varit på agendan bl.a. utbildning av fjällledare, utbildning och certifiering av skoteruthyrare samt lavinfilm för snöskoteråkare.

Vintern 2011 kan en skoterled som binder samman kustkommunerna mellan Haparanda och Skellefteå bli verklighet. Sedan 2006 har Länsstyrelsen i Norrbotten och de fem kustkommunerna Skellefteå, Piteå, Luleå, Kalix och Haparanda arbetat med att ta fram en stategi för Bottenvikens skärgårdsråd. Syftet har varit en gemensam organisation som arbetat med att utveckla skärgården, vinter samt sommar och skapa möjligheter för samordning. En av ideérna som Göran Wallin, Luleå kommun, projektledare arbetar med är en skoterled mellan Skellefteå och Haparanda. Det blir inga ledmarkeringar på havet utan all information skall finnas på nätet. T.ex skall man kunna ladda ner spåren till sin GPS-mottagare.

Sedan var det världspremiär för skoterfolket, lansering av det nya flytande understället: Thermotic Float Underwear. Uppfinnare är Ola Eklund från Piteå. Understället har samma flytförmåga som en flytoverall. Detta demonstrerades på plats av Karl-Erik Björkén i hotellets pool.

SNOFED redogjorde om förarbevisutredningen. Från 2009-10-01 gäller separata förarbevis för snöskoter och terränghjuling samt separata förarbevisutbildningar.
För moped klass II krävdes före 2009-10-01 ingen utbildning eller förarbevis. Nu krävs utbildning och lägst förarbevis för att få köra moped klass II. När det gäller moped klass I krävs från 2009-10-01 körkort (AM) och att kunskapsprov avläggs hos Vägverket. Det senare har föranlett att SNOFED från 2009-09-30 upphört med utbildning på moped klass I.

Två representanter från Gjensidige Försäkring AB redogjorde för förbättringar i skoterförsäkringen som de erbjuder i samarbete med SNOFED. Vid förfrågan om en försäkring ska man uppge att man är medlem i skoterklubb samt i vilken (Piteå Snöskoterklubb är nr. 94 i SNOFED).

Jan-Erik Jaensson, VD för Swedish Lapland redogjorde för ett fantastiskt turistår för Norrbotten 2009.

Kl. 16.00 var Skoterriksdagen slut. Efter det var det filmvisning om den fria skoteråkningen. Sedan var det bad och mingel innan kvällens mat och dans.

Söndag var det SNOFED:s årsmöte med de stadgeenliga punkterna. Som ordförande valdes för ytterligare ett år Lars-Gunnar Lundvall.
Några motioner hade kommit in. En var från Norrskenets SF Karesuando om att öka trafiksäkerheten vid vägövergångar. I Finland är dessa väl synliga och väl markerade. Vid överfarterna sitter det på bägge sidor om vägen blåvita ca 2 m långa blåvita reflexstolpar så att bilister och skoterförare ser att det är en skoterled som korsar vägen.
En annan motion var från Arvidsjaur och Stig Larsson som var riktad till riksdagsmännen Lars U Granberg och Leif Pettersson som var närvarande. Motionen handlade om att påverka regeringen så att kommunerna själva ska få bestämma om skoterkörning i tätort. Nu senast är det Kiruna Kommun som haft en försöksverksamhet under den senaste vintern men som stoppats av Länsstyrelsen och Vägverket sedan en privatperson överklagat detta. Även i Boden och Älvsbyn har skoterkörning inom tätort stoppats.
Efter ett snabbt årsmöte tackade ordförande deltagarna för en trevlig och givande helg.

Jonny Almqvist