Förarbevis

Vi i Pssk tycker det är en självklarhet att alla är utbildade för att köra snöskoter. Eftersom vi ej längre håller i egna utbildningar så hänvisar vi till de trafikskolor och studieförbund som håller i utbildningarna. Under 2007 startade vi ett samarbete med utbildarna och det har fungerat riktigt bra. De olika utbildarna är riktigt nöjda med vår insats och vi får vara med och tycka till och påverka. Även vi själva känner att denna satsning är riktigt lyckad då vi på ett naturligt sätt kan skapa en förståelse hos de unga.

Informationen från oss är ca 45min och innehåller bla:
Pssk varför då och vad gör vi?
Byagrupper och att sladda
Koppla ej ur hjärna när hjälm tas på
Konsekvenser av vårt handlande
Vi är inga poliser
Ansvaret kring trimsystem och slutburkar

Liksom tidigare år så bjuder vi alla som tagit förarbeviset på Gratis Medlemskap i klubben.

Men vi kan även erbjuda alla varsin Vinterledskarta!. Detta har kunnat bli verklighet efter det samarbete som finns med Piteå Kommun.

Vid frågor kring utbildningar eller liknande maila då mig!

// Per Söderberg (uppgifter hittar ni på styrelsesidan)

Utbildare i Piteå

Medborgarskolan
Prästgårdsgatan 30
941 32 Piteå
0911-159 501
http://www.medborgarskolan.se
Kursstart
För nästa kursdatum kontakta medborgarskolan
Roberts Trafikskola
Lasarettsvägen 9
941 50 Piteå0911-21 11 85

http://www.roberts-trafikskola.se
Kursstart
Ny kurs när antalet deltagre finns

Vem får köra snöskoter?

Nya regler från 1oktober 2009

Reglerna för att få köra snöskoter förändras 1oktober 2009 för att öka trafiksäkerheten. Ett separat förarbevis som endast gäller för snöskotrar införs och krävs om du vill börja köra ett sådant fordon.

Vad är en snöskoter?

Snöskoter är en benämning som används om terrängskotrar som är avsedda för att köras på snötäckt mark och som är försedda med band och medar. Tidigare har snöskotrar varit registrerade som terrängskotrar.

Förarbevis för snöskoter

Ett förarbevis för snöskoter ger dig rätt att köra snöskotrar och äldre terrängskotrar som är beskaffade som snöskotrar. För att få ett förarbevis krävs att du har

  • fyllt 16 år
  • gått en utbildning hos en behörig utbildare
  • blivit godkänd vid ett kunskapsprov hos en behörig provförrättare.

Tidigare behörigheter gäller

Tidigare utfärdade förarbevis för terrängskoter gäller även efter 1 oktober 2009. Dessa äldre förarbevis kommer att bytas ut och ersättas med ett förarbevis för terränghjuling och snöskoter. Utbytet ska ske senast under 2012.

Körkort (oavsett behörighet)eller traktorkort utfärdade före 1 januari 2000 ger dig även i fortsättningen rätt att köra snöskoter

Körkort (oavsett behörighet)eller traktorkort utfärdade från och med
1 januari 2000 ger dig rätt att köra snöskoter enbart inom ramen för organiserad turistverksamhet. Observera att också en innehavare av körkort med behörighet AM (moped klass I) har rätt att köra snöskoter enligt dessa förutsättningar även om man inte fyllt 16 år.

Värt att tänka på

Förarbevis för snöskoter kan från och med 1 oktober 2009 återkallas vid trafikbrott. Detta gäller även tidigare utfärdade förarbevis för terrängskoter. En återkallelse kan senare innebära svårigheter för en person som ska ta körkort för personbil.

Du får inte genomföra ett kunskapsprov för snöskoter innan du fyllt 16 år. Men du kan påbörja din utbildning vid en tidigare tidpunkt. Övningskörning får ske först när du är 15 år och 9 månader. Privat övningskörning med snöskoter är inte tillåten.

Foto för förarbevis

logo-khmfotografi KMH Fotografi
Prästgårdsgatan 32
941 32 Piteå
Telefon: 0911-40 00 01
Mobil: 0730-381 681
E-post: info@kmhfoto.se
http://www.kmhfoto.se/
Info
Rabatt för medlemmar. Kontakta kmhfoto för information.