Böle/Pålberget Byagrupp

I år återupptar vi sladdning och ledarbeten i Böle.

Under ett upptaktsmöte i början på oktober så enades vi om att starta upp Böle/Pålbergets byagrupp, vi har haft en arbetsdag där vi har påbörjat arbetet med att märka upp och röja leder. Sträckan från älven upp till Älvsbyvägen i Böle samt älven upp till myrarna ovanför Stormyrberget är i det närmaste klart, förutom en bro vid älvsbyvägen i Pålberget som vi hoppas hinna fixa innan säsongen drar igång.

I vinter nöter vi på och sladdar lederna i byarna, vår förhoppning är att kunna länka ihop Böle och Pålberget med en led efter kraftledningen samt även i framtiden vidare till Arnemark och Öjebyn.

Känner ni er sugna att hjälpa till i byagruppen så tveka inte att kontakta oss ……

Trevlig skotervinter önskar Peter med medhjälpare.

Böle/Pålbergets Byagrupp 070-2490055

Koler Byagrupp

Vi har nu glädjen att meddela att Koler kommer att ansluta sig till Piteå Snöskoterklubb som en egen byagrupp.

Då lederna kring Koler inte jobbats så aktivt med under några år, som kommer nu en upprustning att göras. Man är en grupp personer redan idag, men som i många av de andra byagrupperna så behöver man bli fler som hjälper till.

Vi kommer givetvis att förutom att tillhandahålla ledmarkeringar och skyltar även att köpa in en skoter åt denna byagrupp så fort en lämplig maskin finnes.

Som framtidsplan så ligger en tanke att skapa en ny led som skall dras från Koler och ner mot Lillpite/Yttersta, så att vi knyter ihop vårt ledsystem ännu bättre.

Det känns roligt att PSSK växer på detta sätt.

Vi i styrelsen önskar er lycka till!

Markägaravtalen

Med anledning av de markägaravtal som skickats ut, så finns det en del markägare som kontaktat oss i vissa frågor direkt på telefon och vi har då oftast kunna lösa frågor ganska snabbt.

En del markägare har skickat tillbaka avtalen med nerskrivna funderingar och frågeställningar.

Med över 5000st utskickade avtal så är brevhögen gedigen och vi har nu påbörjat arbetet med att gå igenom alla dessa inkomna frågor/funderingar för att kunna ordna upp dessa på bästa sätt.

Vi jobbar på så snabbt vi hinner på den ideella tid som finns för att återkoppla med svar.

Om ni som markägare inte hört av oss inom rimlig tid, kontakta då till vår ordförande (Tord Söderberg) för snabbare svar.