Mål och Visioner för Piteå Snöskoterklubb!

Vad ska PSSK jobba med?

 • Vår rätt att få fortsätta köra Snöskoter!
  Skapa acceptans för snöskotern tillsammans med övrigt friluftsliv.
 • Skapa Vinterleder som håller hög standard, enhetlig ledmarkeringar, bra vägvisningar, säkra vägöverfarter
 • Skapa resurser och stimulans så att byagruppsarbetet blir stabilt och hållbart
 • Skapa en bra dialog och samarbete med kommun, myndigheter och markägare
 • Medlemskap i PSSK skall vara förmånligt och en självklarhet om man bor och kör skoter i Piteå
 • Att vara synliga så invånarna i Piteå vet att vi finns och vad vi jobbar med.
 • Skapa aktiviteter och evenemang för medlemmar men även för skotern i stort.

Mål för 2012

 • En ledmarkeringsmanual
 • Fungerande byagrupper och sladdskotrar i alla byar
 • Medlemsantalet fortsätter att öka med 10%
 • Att vi kan medverka på fler arrangemang under vintern, skapa en resurspool
 • Snöskoternsdag
 • Skotermässan
 • Svartlidendagen
 • Öppet hus i skoterstugan
 • Ökade kontakter med massmedia, kommun
 • Ökad Information till byagrupperna/kontaktmännen
 • Nasaleden ses över, sträckan mellan Roknäs-Kalamarksvägen
 • Sponsorpaket, Att vi har ett bättre sätt att behandla våra sponsorer
 • Att skyltning av lederna görs aktivt
 • Skapa ökad användning av den säkra järnvägsöverfarten Pitholm, genom röjning, markering, broar
 • Få igång ett aktivt samarbete med LRF
 • Fortsatt information kring skotern riktad mot ungdomar

Mål för 2013 (3år)

 • Att medlemsantalet ökar med 10%
 • Politiker och invånare i Piteå skall vara väl medvetna om vår existens och vår verksamhet
 • Fungerande byagrupper och sladdskotrar i alla byar
 • Höjt bensin bidrag och Snow-mowers i alla byagrupper
 • Att vi kan fortsätta med våra egna arrangemang
 • En ledmarkeringsmanual
 • Väl markerade vinterleder i enlighet med den standard som klubben har i sin ledmarkeringsmanual
 • Fortsatta kontakter med massmedia och Kommun
 • Nasaleden ses över, sträckan Arvidsjaursvägen – Fagerheden
 • En utvecklad Skotermässan
 • Ett fungerande sätt att kunna hjälpa byagrupperna med stödtinsatser vid sladdning
 • Få igång ett aktivt samarbete med LRF
 • Fortsatt information kring skotern riktad mot ungdomar

Mål för 2018 (8år)

 • Större delen av alla skoteråkare är medlemmar
 • Största Skoterklubben i Sverige
 • Den yngre generationen är aktiva
 • Två skotrar och två Snowmowers i varje byagrupp
 • Säsonganställd personal
 • Fungerande utbildningsverksamhet för Förarbeviset

Tyck gärna till om vår målsättning!