Vinterledskartan

Vinterledsledskarta över Piteå Kommun

Till kommande vinter (2014/2015) så ser det äntligen ut som att en nyreviderad och uppdaterad karta skall finnas framtagen till försäljning. Det är Piteå kommun som hjälper oss med vinterledskartan, sköter om uppdateringar osv, givetvis med hjälp av PSSK. Redan under förra säsongen så var det ”lovat” att den skulle tryckas, men då den inte fanns klar till mars 2014 så sa vi att ”gör den nu klar” så kanske vi kan säja den till snöskoterns dag oktober 2014. Än har vi inte sett någon karta men så fort den finns att tillgå så kommer vi givetvis att sprida budskapet.
Om ni vill köpa en karta kan ni göra det på de ställen som står nedan. Till dessa ställen så distribuerar klubben kartorna. Detta syns även på de kart-ställ som vi tagit fram för kartorna. Köper ni från dessa ställ så tjänar klubben några kronor per karta. (Kartan finns även på andra ställen som t.ex. Turist byrån och Piteå Kommun).

Försäljningställen som PSSK distrubierar till:

Tidigare vinterledskartan


Skoterstugan
Bensinstationer:
OK Norrfjärden
OK Roknäs
OK Öjebyn
Shell/Ica Jävre
Traktor City
CrossFix
Billaget
Pite MC & Motor
Yamaha Center, Heds motor i Luleå
Olofssons Livs