Ledarbeten

Norrfjärdens byagrupp!

Till i år så har Norrfjärden en ny Byagruppskontaktman, Dick Boström. Frank och Mats fortsätter att ha hand om maskinerna. I höst så var vi lite sena ut i spåren men mycket allt som vi tänkte har hunnits med. I stort sett så har vi gått alla sträckor i byn och kollat av, röjt, kapat ner stubbar, fixat till markeringar och skyltar, märkt ut staglinor, mm En del av sträckan som går mellan Skoterbron ”Weddabron” och Kyrkan har vi dragit om närmare älven för att på så sätt få trafiken längre från bebyggelsen. Några Broar fick vi flytta pga detta. Vi har även bytt ut de flesta masonitskyltarna till de nya i aluminium. En av de större broarna fick vi även lyfta på plats med grävmaskin då höstfloden (som nästan tog Weddabron med sig oxå) flyttat den en bit. Vi vill även tacka alla våra byagruppssponsorer här i Norrfjärden.

Vi känner oss nöjda med hösten och hoppas att ni ska finna bra här i Norrfjärden i vinter.

Vi vill även upplysa om; När ni kommer med skoter över isen på Håkansöfjärden och skall in till leden, kör mot relexstolparna, nära land och sen in på leden. De ruskor som står en bit ut är till för att märka ut rännan för båtarna på sommaren. Det är även här som Alterälven rinner ut.

/ Norrfjärdens gänget

Hemmingmark Byagrupp!

Brobygget
Vi var 5 stycken som fixade detta och det tog inte mer än någon timme. Vi fick flytta platsen mot den gamla bron för det hade börjat gräva ut under. Så det blev 20m längre ner efter bäcken. Vi hämtade material hos PSSK i form av stolpar som bär upp hela konstruktion, samt reglar och brädor. Resultatet blev väldigt bra och vi hoppas att den håller i många år framöver.

Vi hade även en arbetsdag några veckor tidigare där vi satt ut alla ledpinnar och märken, samt de nya skyltarna som PSSK har sponsrat med. Det blev väldigt bra. Tack också Rickard för att du kom med fyrhjulingen, går otroligt mycket fortare att få ut pinnar och skyltar med hjälp av denna.

Bergsvikens Byagrupp

Bergsvikens ledområde är indelat i två områden för att öka underhållet av lederna, Bergsviken Norra och Södra. Ena gruppen har hand om leden från Ängesviken över Ursberget och ner till Svensbyfjärden samt från Ängesviken och till Vallsberget.
Den andra gruppen har hand om leden till Igeltjärnsberget, mot Preem, över ”Lugnsgärdan”, till Skoterstugan samt till Tingsholmen.
Under hösten har vi bl.a. röjt och breddat leden parallellt med eljusspåret Furulund, vid Brukshundsklubben och mot Vallsberget. Det är även kompletterat med mer stolpar med kryss efter lederna.
Efter Vallsbergsleden är det byggt en ny bro.
Infoskyltarna med karta är i Bergsviken utplacerade vid Skoterstugan, Tingsholmen, Igeltjärnsberget, Ursberget (vid Arvidsjaursvägen) och Vallsberget.

Öjebyn Byagrupp!

Inför vintern har åtskilliga timmar lagts ner på röjning, breddning och skyltning på Norra och Södra Öjebyn. Ny sträckning till OK där även en ny bro har byggts över Prästavan, detta för att få en säkrare överfart på gamla E4:an. En ny bro har även lagts in vid Frasses.

/ Bo Wallin

Öjebyn

Omdragning/flytt av led på industriområdet (mellan Hammarvägen vid f.d. Kisaks lokaler och verktygsvägen) är utförd, detta p.g.a. att man planerat en ny väg!?! på vår befintliga skoterled, tack vare snabba beslut från kommunen samt en enastående röj insats (innefattande en hel del trädfällning) utfört av Bosse Wallin & Gösta Westerlund hann den nya ledsträckningen bli klar före vintern.

Stäckan ner mot vattnet på annarskatan kommer även den att till nästa år få en ny sträckning. Detta håller kommunen i och skall fixas till i samband med planeringen av det nya bostadsområdet.

/ Magnus Olofsson Öjebyn ledområde

Hortlax Byagrupp.

Förra säsongen startades Hortlax byagrupp tack vare Niklas Berggren Stefan Johansson och Roger Larsson.
Det visade sig finnas stort intresse i byn att få ordning på lederna. 30-tal tappra själar ställde upp att sladda lederna i både snöstorm och kyla, vilket märktes. Vilka leder vi fick!! Som salsgolv! PSSK sponsrade med en sladdskoter till byagruppen, Lynx 5900 som vi tackar och bugar för. Tummen upp alla som kämpat och ställt upp!!!

Hösten 2010 samlades byagruppen för att röja leder, uppsättning av krysstolpar och skyltar. Sist men inte minst gjordes en ny ledsträcka över Avabäcken vid vårdcentralen, vilket innebar att vi var tvunga flytta en skoterbro. Nya betongfundament som klubben stod för och Niklas vid spakarna i hjullastaren så flöt arbete på smidigt.

Nytt för iår då.. som tidigare nämt så har de kommit upp nya skyltar lite här och var och fler kommer. Några personer till har anmält intresse och vill ställa upp att jobba med lederna.
En sladd är nyrenoverad samt 2st till har införskaffats. Sladdlista för 2011 är utskickad och lederna börjar sladdas på allvar nu V.2.
Hoppas vi får en lika mycket snö att jobba med som förra året!

/Johan Eriksson.

Det händer i Jävre.

Stort skoterintresse, stort byaengagemang och mycket snö har lett till att skoterförare i Jävre träffats och pratat om vad de ska göra av detta intresse och engagemang för att få ordning på snön och skoterlederna i byn.

Tidigare år har skoterintresserade i byn haft tillgång till en Snow-track för att preparera skoterlederna i Jävre. Några entusiaster har gjort ett fantastiskt jobb med underhåll av denna och preparering av leder men efter många år blev behovet stort av en ordentlig översyn av Snow-tracken vilket ledde till samtal om försäljning av denna.
Ett gäng ”gubbar” träffades i höst och en arbetsgrupp utsågs. Denna grupp fick i uppgift att börja fundera på hur verksamheten rörande snöskoterfrågor i byn skulle organiseras. Det bestämdes att gruppen skulle ordna med försäljning av Snow-tracken, reparera befintliga sladdar, organisera sladdlistor, göra ledsystemet tydligare, kontakta företag och enskilda skoterägare för ev. bidrag till inköp av kompositsladd m.m.. Arbetsgruppen tog tag i dessa uppgifter på en gång och Snow-tracken är redan såld. Vid samtal med byns företagare och skoterägare så har intresset och generositeten varit stort. De allra flesta är positiva och beredda att hjälpa till på olika sätt och det är precis de olika sätten och det engagemanget som behövs i detta arbete. Vår förhoppning är att byborna själva och du som skoterburen besökare ska njuta av din färd och hitta till både affär, mack och restaurang i Jävre.

Byagruppen Jävre

Invigning av skoterbron i Norrfjärden!

pssk110217222542pssk110217222637

För några helger sen så blev den då även invigd! Med pompa och ståt, fyrtiotalet besökare kom under de timmar vi var där! Så även PT som gjorde ett mycket fint repotage i måndagens tidning. Kul att de uppmärksammade oss. Några paket kaffe och 3st korvringar bjöd vi på till alla besökare. Till den stora dagen hade vi även lyckats få upp infotavlor vid bron. Här står namnet på bron, som blev ””Weddabron””, lite regler och även så synns de som sponsrat bygget. Vi är mycket tacksamma för alla som kom och för alla som hjälpt till med bygget.

/ PSSK Norrfjärdens ledgrupp

Pitholms nya leddragning!

Har scannat in min karta och sen försökt rita så bra som det gick 🙂
Röt steck: Befintliga leder
Blått streck: Nya Dragningen
Grönt streck: Den avstängda leden!!

Det bästa hade ju varit att få ha kvar den dragning som fanns men nu är det som det blev och vi har hittat en lösning som funkar och som är godkänd! Många får längre att köra men köra skoter är ju kul, eller hur….

pssk100207201155_small

Infjärden

pssk100215211534_small

Norrfjärden

pssk100215204945_small

pssk100215205157_small

Öjebyn

Öjebyns byagrupp har i år utfört allmän översyn på norra ledsträckorna, där vi har fixat till sista biten mellan Råbergsspåret och Markvägen (en sträcka på ca. 250meter) så att man slipper köra intill kanten på gamla riks13, vi har röjt buskage för att förbättra sikten vid järnvägsöverfarten nära Hamnviken för att förhindra olyckor vid passage.
På södra sidan har vi år utfört en hel del större ledarbeten över grisberget, där vi fällt en hel del träd och ”öppnat upp” så att snön lättare ska kunna nå leden och förenkla för kommande sladdinsatser, givetvis så har vi passat på att breddat och rätat upp så att den ska kännas roligare att nyttja.
Vi tror och hoppas att denna länk mellan Ankargrund (Havet) och Bergsviksbron (Älven) ska bli den naturliga leden för de flesta medlemmarna kommande säsong.
Vi har även ordnat en skoterbro vid passagen över cykelvägen rågrindan för att göra det lite säkrare och vi har även snickrat en ny bredare bro mellan timmerleden/turbovägen, detta för att vi ska kunna passera med den helt nya ledsladden som vi har köpt denna säsong.
Till sist så har vi givetvis utfört ordinarie röjarbeten samt uppmärkningar, skyltar och avspärrningsband som årligen ses över, så därför tror vi i Öjebyn att våra leder ska motsvara medlemmarnas förväntningar denna säsong. (trots att vi har bland de mest trafikerade lederna i kommunen)
Mvh Magnus Olofsson

Ledröjningsarbeten hösten 2006, Öjebyns södra gäng

Dessa snöiga bilder är den nya flyttade och omgrävda leden vid cykel/gång/skidvägen under nya E4:an vid Grisberget, detta för att slippa köra på just nämnda väg.

pssk071122113544 pssk071122113726

Nedanstående bilder är tagna på den sträcka som vi i höstas la ner lite extra krut på (etapp 2), nämligen från gångtunnel gamla E4:an (vid fd. Kisak) till Grisbergets gång/cykelväg. Vi använde en liten grävare (förare Ola Isaksson) och jämnade till hela sträckan. En annan stor insats (utförd av Tore Bergström) är att vi gjort en ny rejäl bro i timmer nedanför vattentornet vid järnvägstunneln, som i åratal varit dålig, mycket på grund av de snöfattiga vintrarna. Denna bro kommer att hålla i årtionden !!!!
Även den ”hotade” ledsträckan (där en markägare ville förbjuda ledens framfart) från Preem Öjebyn till vattentornet har fått ett lyckligt slut. Kommunen har löst in marken i samförstånd med ägaren vilket känns fantastiskt bra för oss som bor ”mitt i smeten” eller dom som vill kunna tanka och äta en bit mat vid resturangen. En stor eloge till Piteå Kommuns ansvariga, som agerade mycket kraftfullt och värnade om vår ”klassiska” ledsträcka. För övrigt så kommer vi även att märka upp hela sträckan mellan Ankargund-Älven med ca 60 tydliga skyltar för att ingen ska förirra sig och köra olagligt!
Hela ambitionen med allt arbete är att vi hoppas att detta ska bli den naturliga leden mellan ”Havet” & ”Älven” för de flesta Pitebor och avlasta den bitvis svåra överfarten från Strömnäs/Pitholm/Klubbgärdet.
Hösten 2007 tänker vi lägga krutet på stäckan från Grisberget ner till Djupviken (etapp 3), där det kommer att behövas en hel del hjälp från bl.a kommunen för diverse trädfällning & grävinsatser. Detta kommer att medföra att mera snö kommer att hamna på själva leden, vilket kommer att göra att den blir jämnare och lättare att sladda, men mer om detta senare.

/Öjebysektionen
Magnus Olofsson

pssk071122113818 pssk071122113904