Vad har hänt?

Vad har hänt i Piteå Snöskoterklubb under vintern 11/12!

 • Styrelsen har samanträtt totalt 10gånger med hög mötesnärvaro.
 • Ökat antal medlemmar, ca1200
 • Ny Byagrupp i Hemmingsmark, Böle och Sikfors på gång
 • Nya hänvisningsskyltar i alu, tryckade ledstolpar.
 • Nya sponsorpaket till våra sponsorer
 • Har byggt 5st nya sladdar till byagrupperna!
 • Infobrev till medlemmar vid hemsida och Facebook och till byakontaktmännen
 • Skapat ökad användning av godkänd järnvägsöverfart i Pitholm
 • Pistmaskinen har vidare utvecklats under året
 • Relativt regelbunden sladdning av Nasaleden fem gånger totalt.
 • Nasaleden har setts över, sträckan Roknäs-Kalamarksvägen har Röjts och huggits
 • Uppdaterad hemsida, högt besökarantal ca 80st unika besökare per dag under högsäsong
 • Årsmöte, Medlemsmöte, Byagruppsmöte är genomförda
 • Träff med Kultur och Fritidsnämden tillsammans med de andra skoterklubbarna
 • Klubben visade upp sig på Snöskoternsdag
 • Skotermässan blev ett bra tillskott till klubbkassan
 • Svartlidendagen en kanon dag med bra väder!
 • Öppen Skoterstuga och försäljning av hamburgare.
 • Riktad information till ungdomar vid förarbevisutbildningarna, vid 13 tillfällen. 217st deltagare som alla fått var sin Vinterledskarta och medlemskap
 • Fortsatta kontakter hos Piteå Kommun och andra myndigheter
 • Deltagit i möten som Piteå Kommun haft för föreningslivet
 • Tagit fram en Mål och Visions plan för 2013
 • Planer för nästa säsong ligger klara!
 • Snofed höll sitt Årsmöte i Piteå i anslutning till skotermässan!

Vi fortsätter att satsa vidare på vår förening och våra leder och fortsätter att ta stora steg framåt, hoppas att ni alla medlemmar känner likadant!

Vad har hänt i Piteå Snöskoterklubb under vintern 10/11

 • Styrelsen har samanträtt totalt 10gånger med hög mötesnärvaro.
 • Ökat antal medlemmar, 1119st
 • Ny Byagrupp i Jävre, Hemmingsmark på gång
 • Upprustad Pistmaskin med ny sladd
 • Relativt regelbunden sladdning av Nasaleden fem gånger totalt ,viss röjning gjord
 • Uppdaterad hemsida, högt besökarantal ca 90st unika besökare per dag under högsäsong
 • Årsmöte, Medlemsmöte, Byagruppsmöte är genomförda
 • Träff med de andra skoterklubbarna som vi bjöd in till
 • Klubben visade upp sig på Snöskoternsdag
 • Skotermässan blev ett bra tillskott till klubbkassan
 • Svartlidendagen en kanon dag med bra väder! 240st hambugare sålda!!
 • Öppen Skoterstuga, kan bli något stort!
 • Riktad information till ungdomar vid förarbevisutbildningarna, vid 13 tillfällen. 212st deltagare som alla fått var sin Vinterledskarta
 • Fortsatta kontakter hos Piteå Kommun och andra myndigheter
 • Deltagit i möten som Piteå Kommun haft för föreningslivet
 • Tagit fram en Mål och Visions plan för 2012
 • Planer för nästa säsong ligger klara!
 • Vi har byggt ett nytt eget Förråd!
 • Ny Skoterbro över Alterälven, Norrfjärden.
 • Skjutsat Handikappade med snöskoter
 • Deltagit på Skoterriksdagen i Idre

Vi tycker själva att klubben tagit flera stora steg framåt, hoppas att ni alla medlemmar känner likadant!

Vintern 09/10

 • Nytt folk i styrelsen ( full styrelse) hög mötesnärvaro.
 • Ökat antal medlemmar med ca 50st, totalt 745st
 • Nya Byagrupper i Bergsviken, Hortlax och Pålberget
 • Upprustad Snowtrac
 • Relativt regelbunden sladdning av Nasaleden sju gånger totalt
 • Uppdaterad hemsida, högt besökarantal ca 90st unika besökare per dag under högsäsong
 • Nytt Forum , många aktiva medlemmar
 • Årsmöte, Medlemsmöte, Byagruppsmöte är genomförda
 • Klubben visade upp sig på Snöskoternsdag
 • Skotermässan blev en riktig succè, ca 1500st besökare
 • Svartlidendagen en kanon dag med bra väder!
 • Öppen Skoterstuga, kan bli något stort!
 • Inköp av Pistmaskin för de större lederna
 • Riktad information till ungdomar vid förarbevisutbildningarna, vid sju tillfällen.
 • Skapat många nya kontakter hos Piteå Kommun och andra myndigheter
 • Deltagit i möten som Piteå Kommun haft för föreningslivet
 • Tagit fram en Mål och Visions plan för 8 år
 • Planer för nästa säsong ligger klara!
 • ”Den ryska dörren”, filmen som klubben medverkade i hade premiär!(något år försent men ändå)

Vi tycker själva att klubben tagit flera stora steg framåt, hoppas att ni alla medlemmar känner likadant!